Posted on Leave a comment

โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทราบราคา “รวม VAT”

Total VAT

โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทราบราคา “รวม VAT”

ใช้สำหรับคำนวณ กรณีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การหัก ณ ที่จ่าย เช่น ถ้าต้องการรับเงินจาก ลูกค้า ค่าบริการยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 535.00 บาท อยากทราบราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ก่อน VAT) มีค่าเท่าไหร่ (ก่อน VAT = 500 บาท) และ มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 35 บาท เป็นต้น

Continue reading โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทราบราคา “รวม VAT”

Posted on Leave a comment

โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทราบราคา “หลังหัก ณ ที่จ่าย”

After-WHT

โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทราบราคา “หลังหัก ณ ที่จ่าย”

ใช้สำหรับคำนวณ กรณีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ถ้าต้องการรับเงินจาก ลูกค้า ค่าบริการ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1000.00 บาท อยากทราบราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ก่อน VAT) มีค่าเท่าไหร่ (ก่อน VAT = 961.54 บาท) และ มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 67.31 บาท คิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เป็นต้น

Continue reading โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีทราบราคา “หลังหัก ณ ที่จ่าย”

Posted on Leave a comment

โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

CAL-VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 %

ในการซื้อของแต่ละครั้งเคยสังเกตุกันบ้างมั้ยว่าราคาของจริงๆมันเท่าไรกันแน่เราเงินส่วนที่เราเสียเพิ่มไปนั้นมันคืออะไร และในส่วนของผู้ประกอบการเองที่ต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลเราจะต้องไปหาเงินตรงไหนมาให้กับรัฐบาล สิ่งเหล่านี้เราเรียกมันว่า ” ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Continue reading โปรแกรมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม