Posted on 2 Comments

ก.มหาดไทย เตรียมออกมาตรการให้คนต่างชาติซื้อที่ดินไทยได้ 1 ไร่

land

เงื่อนไขเปิกทางต่างชาติ ซื้อบ้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในไทย ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 มีผลบังคับใช้กันยายน 2565 นี้

เพื่อดึงดูดดชาวต่างชาติคุณภาพสูง 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง
 • กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
 • กลุ่มที่ต้องการทำงานจากไทย
 • กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ให้สามารถพำนักและทำงานในไทยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ทำให้ไทยมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม สำหรับการให้สิทธิในการถือครองที่ดินของคนต่างชาตินั้น เป็นเพียงมาตรการหนึ่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการนำเงินมาลงทุนในไทย

 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว-กรมที่ดิน

กรมที่ดินอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย พ.ศ…. ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

 • ต้องเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสุดประเทศไทย
 • นำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท
 • ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ในธุรกิจหรือกิจการประเภทที่กำหนด (เช่น ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรม ในตลาดทุน พ.ศ. 2550)
 • คนต่างด้าวประสงค์ได้ที่ดิน รวมไม่เกิน 1 ไร่และใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ส่วนประเด็นเรื่องลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้สิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 0.01% ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ 18 มกราคม ใช้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น รัฐบาลไม่เคยมีแนวคิดจะให้คนต่างชาติใช้สิทธิเรื่องนี้ 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่านี้ ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างชาติ ผู้ที่ต้องการทำงานจากไทยและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีเป้าหมายภายในปีงบประมาณ 2565-2569 จะช่วยเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย 1 ล้านคนเพิ่มปริมาณเงินราว 1 ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุน 8 แสนล้านบาทและสร้างรายได้จากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท คือหนึ่งในมาตรการสำคัญ บู๊ส อัพ เศรษฐกิจไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงุทน ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงทั่วโลกตามกลยุทธ์ 3 แกน ของประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม

2 thoughts on “ก.มหาดไทย เตรียมออกมาตรการให้คนต่างชาติซื้อที่ดินไทยได้ 1 ไร่

 1. Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you
  have any tips or suggestions? Cheers

  1. Thank you for following my articles. I studied by myself through Youtube videos and from the website https://shorturl.asia/uh4Oj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *