Posted on Leave a comment

วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED แบบชาญฉลาด

เลือกหลอด LED

วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED แบบชาญฉลาด ในปัจจุบัน หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ในภาคส่วน โรงงานอุตสาหกรรม ภาคส่วนบริษัท หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และ ประชาชน โดยทั่วไป ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ นำเอา หลอดไฟ LED เข้ามาจำหน่าย ในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก มีทั้งแบบ คุณภาพดี คุณภาพปานกลาง คุณภาพต่ำ แต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราพบกัน ก็คือ หลอดไฟ LED คุณภาพต่ำ หรือ ไม่ก็เป็น หลอดไฟ LED ที่ไม่ได้ผ่านการออกแบบใหม่ (R&D) เพื่อให้มีคุณสมบัติ ที่สามารถรองรับการใช้งาน หนักในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ ประเทศในเขต AEC โซน ซึ่งมีภูมิอากาศ ร้อน ถึงร้อนจัด จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งาน สั้น กว่า ที่ควรจะเป็น  !!! 

เคล็ดลับ การเลือก ซื้อ หลอดไฟ  LED คุณภาพสูง มีดังรายการต่อไปนี้

เลือก หลอด LED ที่ใช้ พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า (W) กินไฟน้อยกว่า

หลอด ไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูง จะมี อัตราการใช้พลังงานน้อย แต่กลับให้ค่าแสงสว่างที่สูง กว่า  หลอดไฟ LED ทั่่วๆ ไป  ที่มีอัตราการใช้พลังงาน W มากกว่า    
 
ตัวอย่างเช่น
 
แบรนด์ A : หลอดไฟ LED T8 18 W   ให้ค่าแสงสว่าง ที่ 1,900 ลูเมน
 
แบรนด์ B : หลอดไฟ LED T8 20 W ให้ค่าแสงสว่าง ที่ 1,600 ลูเมน  
 
ในกรณีนี้ เราควรเลือกซื้อ หลอดไฟ LED แบรนด์ A เพราะ  หลอดไฟ LED แบรนด์ A กินไฟน้อยกว่า ใช้พลังงาน  เพียงแค่ 18 W แต่กลับให้แสงสว่างมากกว่า  หลอดไฟ LED แบรนด์ B เป็นต้น
แจกคูปอง
แจกคูปอง LAZaDA

เลือก หลอด LED ที่ให้ ค่าลูเมนและค่า Lux สูงกว่า และให้แสงสว่างกว่า

หลอด LED ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า จะมีค่าลูเมน และ ค่า Lux ที่สูงมากกว่า หลอด LED ที่มีคุณภาพต่ำกว่า 
 
 
ตัวอย่างเช่น
 
แบรนด์ A : หลอดไฟ LED T8 18 W   ให้ค่าแสงสว่าง ที่ 1,900 ลูเมน
 
แบรนด์ B : หลอดไฟ LED T8 18 W ให้ค่าแสงสว่าง ที่ 1,800 ลูเมน  
 
ในกรณีนี้ เราควรเลือกซื้อ หลอดไฟ LED แบรนด์ A เพราะ  หลอดไฟ LED แบรนด์ A  ใช้พลังงาน 18 W เท่ากับแบรนด์ B แต่แแบรนด์ A ให้แสงสว่างมากกว่า  หลอดไฟ LED แบรนด์ B
 
***หมายเหตุ ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ หลายบริษัท เขียน สเปค  หลอดไฟ LED เอง โดย กำหนด ค่าลูเมน ที่สูงกว่าความเป็นจริง วิธีการตรวจสอบในกรณีนี้คือ ก่อนที่ จะทำการซื้อสินค้า ให้นำหลอดไฟ LED มาเปิดทดสอบการใช้งานจริง และ วัดค่าความสว่าง เปรียบเทียบ กัน แบบ หลอด ต่อ หลอด
แจกคูปองElec
แจกคูปองElec

เลือก หลอดไฟ LED ที่มีระบบการระบายความร้อนที่ดีกว่า ทนทานกว่า

 หลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า จะมีการออกแบบ Sink อลูมิเนียม ระบายความร้อน ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อให้มีคุณสมบัติการระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้  ความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาจาก Chip LED ไม่ถูกสะสม วงจรอิเล็กโทรนิกซ์ ไม่ถูกทำลาย และเป็นสาเหตุที่ทำให้ หลอดไฟ LED  มีอายุการใช้งาน ยาวนานขึ้น   
 
 
    แต่  ถ้าเป็นหลอดไฟ LED ที่มีคุณภาพต่ำ จะมี Sink อะลูมิเนียมระบายความร้อนขนาดเล็ก  ทำให้การระบายความร้อนเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดอุณหภูมิสะสมสูงชึ้น ที่ Chip LED จนเป็นสาเหตที่ทำให้แผงวงจร เสียหาย และอายุการใช้งานของ หลอดไฟ LED สั้นกว่าที่ควรจะเป็น.
 
ตัวอย่างเช่น
 
แบรนด์ A : หลอดไฟ LED T8 18 W  มี Sink อะลูมิเนียม ขนาดใหญ่  แสดงว่า หลอด LED แบรนด์ A ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความสามารถในการระบายความร้อน ได้เป็นอย่างดี หลอดไฟ LED ประเภทนี้ เหมาะกับการนำมาใช้งานหนัก ในโรงงานอุตสาหกรรม ของประเทศไทย และ ประเทศในเขต AEC โซน
 
แบรนด์ B  : หลอดไฟ LED T8 18 W มี Sink อะลูมิเนียม ขนาดเล็ก หรือ บางหลอดที่มีคุณภาพต่ำสุด จะไม่มี Sink ระบายความร้อนเลย หรือเป็น แบบระบบปิด (Sink อะลูมิเนี่ยมอยู่ภายในหลอด) ไม่เหมาะกับการใช้งานในประเทศเขตร้อน อย่างเช่นประเทศไทย  โดยหลอดไฟ  LED ประเภท ไม่สามารถนำมาใช้งานหนักในโรงงานอุตสาหกรรมของไทยได้ เพราะในโรงงานอุตสาหกรรม จะเปิดหลอดไฟ แบบยาวนาน และต่อเนื่อง 12-24 ชม.ต่อวัน ทำให้เกิดอุณหภูมิสะสมภายในหลอดไฟ  ที่สูงมาก แต่หลอดไฟ LED ประเภทนี้ มี Sink อะลูมิเนียมขนาดเล็ก ทำให้ระบายความร้อนไม่ทัน และเป็นสาเหตุ ที่ทำให้หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานสั้นกว่า ที่ควรจะเป็น
 
 
ในกรณีนี้ เราควรเลือกซื้อ หลอดไฟ LED แบรนด์ A เพราะ  หลอดไฟ LED แบรนด์ A  ได้รับการ ออกแบบ มาเป็นพิเศษ เพื่อให้หลอดไฟ LED มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่รวดเร็ว ทำให้หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า หลอด LED แบรนด์ B ที่มี Sink ระบายความร้อน ขนาดเล็กกว่า 

เลือก หลอดไฟ LED ที่ใช้ Driver คุณภาพสูง ปลอดภัยกว่า ทนทานกว่า

หลอด LED ที่มีประสิทธิภาพสูง  จะมีระบบรักษาความปลอดภัย เป็นแบบ High safety Syetem ประกอบด้วย
.
-Power Supply คุณภาพสูง มีระบบการกรองคลื่น ฮาโมนิกซ์ ทำให้มีค่า ฮาโมนิกซ์ต่ำ ผ่านมาตรฐานยุโรป คือไม่เกิน 15% ทนความร้อนได้สูง รองรับการใช้งานหนัก ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
-มีระบบ Surge Protection คือระบบป้องกัน ความเสียหาย ของวงจรหลอดไฟ ในกรณี ที่ระบบไฟฟ้า ของโรงงาน  เกิดอาการ กระแสไฟฟ้ากระชาก Peak Voltage ค่ากระแสไฟฟ้า สูงกว่าภาวะปกติ   หรือในกรณีเกิดฟ้าลง ซึ่งถ้าหาก หลอดไฟ LED เป็นแบบที่มีคุณภาพต่ำ และไม่มีระบบ Surge Protection  หลอดไฟ LED จะเสียทันที!
 
 
-มีระบบ Isolate Driver ป้องกันการถูกรบกวน จากคลื่น ฮาโมนิกซ์ ภายนอกตัวหลอด เช่น จากเครื่องจักรในโรงงาน โดยในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ละโรงงาน จะมีเครื่องจักรจำนวนมาก และ เครื่องจักรเหล่านี้ ก็จะมีค่า ฮาโมนิกซ์ที่สูงมาก และปล่อยคลื่นฮาโมนิกซ์ ออกมารบกวนการทำงานของ หลอดไฟ LED  ทำให้หลอดไฟ LED ที่ไม่มีระบบ Driver แบบ Isolate (ระบบป้องกันคลื่นฮาโมนิกซ์จากภายนอก) ถูกคลื่นฮาโมนิกนิกซ์ จำนวนมาก จากเครื่องจักรรบกวน จนเป็นสาเหตุ ให้มีอายุการใช้งาน ที่สั้นกว่า ที่ควรจะเป็น
 
-มีฉนวน ป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร หลอดไฟ LED ที่มีคุณภาพสูง จะมีการออกแบบ ระบบรักษาความปลอดภัย ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกัน ไม่ให้ อุปกรณ์ Driver ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ มีโอกาสแตะสัมผัส เข้ากับ Sink อะลูมิเนียม ซึ่งเป็นโลหะ และสามารถนำไฟฟ้า ได้ โดยได้ออกแบบ Insulation ฉนวนป้องกัน  ไฟฟ้าลัดวงจร มาครอบ Driver ทั้งหมดไว้
แต่ในขณะเดียวกัน หลอดไฟ LED คุณภาพต่ำ  จะไม่มีการ ลงทุน ด้านนี้ Driver มีขนาดเล็ก และ ปล่อยให้เปลือย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ทำให้ หลายๆ ครั้ง ได้เกิดอุบัติเหตุ มีไฟฟ้าลัดวงจร และ ช็อต พนักงานในโรงงาน ขณะทำการเปลี่ยนหลอดไฟ LED
 
 
ตัวอย่างเช่น
 
แบรนด์ A  : หลอดไฟ LED T8  มี Driver ชนิดพิเศษ Isolate Driver ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ ที่มากพอ ในการวาง แผงวงจร ระบบรักษาความปลอดภัย ต่างๆ แบบ High Safety System  เพื่อให้หลอดไฟ LED มีคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถรองรับการใช้งานหนัก ในโรงงานอุตสาหกรรม ของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
 
แบรนด์ B  : หลอดไฟ LED T8  มี  Driver ขนาดเล็ก ไม่ได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพราะต้องการลดต้นทุน และ เป็นหลอดไฟ LED  ที่มีคุณภาพต่ำ
 
ในกรณีนี้ เราควรเลือกซื้อ หลอดไฟ LED แบรนด์ A เพราะ  หลอดไฟ LED แบรนด์ A มีระบบรักษาความปลอดภัย  แบบครบวงจร ทำให้มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่า และ ทีสำคัญ มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
Keso หลอดไฟ LED Bulb เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ 12W รุ่น LIGHT SENSOR
Keso หลอดไฟ LED Bulb เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ 12W รุ่น LIGHT SENSOR
Lamptan หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ แลมป์ตัน LED Bulb Gloss 5W 7W 9W 11W 14W 18W ขั้วE27 สีขาว สีวอร์ม อายุการใช้งาน10,000ชม.
Lamptan หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ แลมป์ตัน LED Bulb Gloss 5W 7W 9W 11W 14W 18W ขั้วE27 สีขาว สีวอร์ม อายุการใช้งาน10,000ชม.
หลอดไฟนีออนพร้อมราง LED T8 18 W ชุดหลอดไฟพร้อมราง LED โคมไฟ LED หลอดไฟ LED ฟลูเซ็ท LED โคมไฟสำเร็จรูป T8 18 W IWACHI (ขาบิดล็อก) แสงสีขาว(DAYLIGHT) (แพ็ค 1 ชุด)
หลอดไฟนีออนพร้อมราง LED T8 18 W ชุดหลอดไฟพร้อมราง LED โคมไฟ LED หลอดไฟ LED ฟลูเซ็ท LED โคมไฟสำเร็จรูป T8 18 W IWACHI (ขาบิดล็อก) แสงสีขาว(DAYLIGHT) (แพ็ค 1 ชุด)

เลือกหลอด LED ที่ผ่านมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพจากภาครัฐ มอก.1955-2551

หลอดไฟ LED ที่มีคุณภาพปานกลาง จนถึง แบบที่มีคุณภาพสูง  จะต้องผ่าน มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน จากภาครัฐ เพื่อยืนยัน ว่า เป็น ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟ LED ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการนำมาใช้งานในประเทศไทย    
 
ตัวอย่างเช่น
 
แบรนด์ A : หลอดไฟ LED T8 18 W   มี มอก.1955-2551 ครบ ตามกฏหมายกำหนด 
 
แบรนด์ B : หลอดไฟ LED T8 18 W  ไม่มี มอก.1955-2551 ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จากภาครัฐ
 
ในกรณีนี้ เราควรเลือกซื้อ หลอดไฟ LED แบรนด์ A เพราะ  หลอดไฟ LED แบรนด์ A ผ่านมาตรฐานการ ตรวจสอบคุณภาพ จากภาครัฐ และเป็นส่งเสริมการใช้ หลอดไฟ LED ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วย
หลอดไฟ LED เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ เปิดเองตอนกลางคืน ปิดเองกลางวัน Light Sensor 10W ยี่ห้อ CTL มีแสงขาว และ แสงวอร์ม
หลอดไฟ LED เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ เปิดเองตอนกลางคืน ปิดเองกลางวัน Light Sensor 10W ยี่ห้อ CTL มีแสงขาว และ แสงวอร์ม
หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ LED Bulb Gloss 5W 7W 9W 11W 14W ยี่ห้อ Lamptan มีแสงขาว และ แสงวอร์มไวท์
หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ LED Bulb Gloss 5W 7W 9W 11W 14W ยี่ห้อ Lamptan มีแสงขาว และ แสงวอร์มไวท์
หลอดไฟ หลอดบับ LED SlimBulb light ใช้ไฟฟ้า220V หลอดไฟขั้วเกลียว ขั้วมาตรฐาน E27 5W7W9W13W15W18W22W สว่างทั้งวัน
หลอดไฟ หลอดบับ LED SlimBulb light ใช้ไฟฟ้า220V หลอดไฟขั้วเกลียว ขั้วมาตรฐาน E27 5W7W9W13W15W18W22W สว่างทั้งวัน

สรุป

ควรให้ความสำคัญ! กับการทดสอบประสิทธิภาพ  จากการใช้งานจริง! ดังรายการต่อไปนี้ 
 
1.ทดสอบ เปรียบเทียบ การให้แสงสว่าง โดยควรทดสอบการใช้งานจริง และตรวจวัดค่าความสว่าง
 
2.ตรวจสอบ การออกแบบ ระบบการระบายความร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลโดยตรง ต่ออายุการใช้งาน
 
3.ตรวจสอบ องค์ประกอบภายในหลอด LED โดยตรวจสอบ Driver และ วัสดุภายใน  ที่นำมาประกอบเป็น ไฟ LED
 
4.ตรวจสอบ ใบอนุญาต มอก.1955-2551  และ เอกสารอื่นๆ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *